3º Convenio

Coa finalidade de axilizar o acordo, como xa vos dixemos nas asembleas, non fixemos grandes cambios na súa redación, propuxémonos:

Execución da transitoria 2ª, promoción sen mobilidade dos grupos 4A e 4B.

Conseguir un proceso de consolidación que posibilite aos compañeiros/as interinos presentarse ás oposición nas mellores condicións posibles para acadar a praza, acorde co que está a pasar no resto das administracións.  

Un salario que compense a perda de poder adquisitivo

Modificación no regulamento de listas de agarda que o faga máis xusto e transparente.

III CONVENIO 

 

2º convenio

II CONVENIO

Como é sabido, algún dos que formamos parte da nova opción sindical representada pola CUT formábamos parte do Comité que negociou este Convenio, polo tanto facémonos partícipes de todo o que esa devandita negociación representou.

  Sinatura oficial

 

VALORACIÓN


Avaliación que, como membros  aínda da CIG, faciamos do asinado

CONVENIOS ANTERIORES

I CONVENIO