Xullo de 2015
 
 

NÚMERO 281 - 13/07/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Os órganos de representación do PAS da UDC os últimos en ser informados pola institución

O Real decreto 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no caso do Comité de Empresa, e a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para o caso da Xunta de Persoal, atribúen a estes órganos de representación dos traballadores e traballadoras distintas funcións para a súa defensa.

 

  • Noticias relacionadas

 

Para realizar as tarefas de representación de forma efectiva un requisito previo é ser informado polo goberno da UDC de todos aqueles temas que poidan afectar ás circunstancias laborais, económicas e sociais dos traballadores e traballadoras do colectivo PAS da UDC o que non ocorre na maioría das veces.
 
Na maioría dos casos, a información aos órganos de representación do PAS na UDC, é transmitida polos propios traballadores e traballadoras polo seu coñecemento directo ou indirecto dos temas.
 
Por citar algúns dos últimos casos:

·         As primeiras informacións dos problemas existentes na UDC pola presenza de radon en edificios, foron trasladadas aos órganos de representación polos traballadores/as que desenvolvían os seus traballos neses centros.
 

·         A posible fusións de centros foi coñecida polos órganos de representación por artigos aparecidos en prensa e comunicacións de traballadores/as.
 

·         As obras a realizar no ESCI no mes de agosto e que poderían xerar problemas aos traballadores/as do centro foi comunicado por estes mesmos traballadores/as.
 

A Xerencia, que incumpre as súas obrigas, dosifica o fluxo de información. Pensa que de cantas menos cousas teñamos coñecemento menos actividade terán tanto a Xunta de Persoal como o Comité de Empresa e, polo tanto, menos presión para a institución. É imprescindible un cambio na forma de traballar do goberno da UDC con respecto aos órganos de representación do PAS da UDC, sobre todo, en temas de traslado de información para que non teñamos que coñecelos a touro pasado, por terceiras persoas ou pola prensa.

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript