Setembro de 2015
 
 

NÚMERO 283 - 07/09/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Plan galego de financiamento universitario 2016-2020

Na última reunión da Comisión de Asuntos Económicos delegada do Consello de Goberno realizada o pasado 29 de xullo transmitíusenos a proposta de indicadores para a medición dos resultados do SUG que vos xuntamos.

 

  • Noticias relacionadas

 

PLAN GALEGO DE FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO 2016-2020
 
PROPOSTA DE INDICADORES PARA MEDICIÓN DOS RESULTADOS DO SUG
 
Ano n: considérase, para o ano 2016, que o ano n é 2014 por ser o ano base para a recollida de datos necesarios para o reparto do financiamento. Así no 2017, o ano n será 2015 e así sucesivamente.
 
Os datos anuais entenderanse capturados a data 31 de decembro do ano n.
 
Os datos referidos ao curso académico n-1/n entenderanse capturados na anualidade n.
 
Cando os datos proceden de fontes publicadas (anuarios, informes ... ) entenderase capturados na última edición publicada ata o 30 de setembro de cada ano de vixencia do plan.
 
PDI Financiamento estrutural: considérase o número total de PDI de cada universidade estimado para o cálculo do custe estándar no ano correspondente.
 
INDICADORES PLAN GALEGO DE FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO
 
PROPOSTA DE PONDERACIÓNS

DENOMINACIÓN INDICADOR

PONDERACIÓN

%

INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA

70

1.– Número de grupos de investigación no exercicio económico n+1. Axudas vixentes

15

2.- Patentes en explotación

10

3.- Captación de talento investigador

15

4.- Relación entre sexenios conseguidos e sexenios

5

5.- Produtividade científica

10

6.- Calidade da produción científica

5

7.- Número de teses lidas

5

8.- Ingresos de investigación aplicada

5

 

RENDEMENTO ACADÉMICO

 

30

9.- Taxa de graduación

9

10.- Taxa de rendemento

9

11.- Tempo medio en atopar emprego

7

12.- Alumnado estranxeiro total matriculado en Graos e Máster

3

13.- Mobilidade internacional do alumnado

2

 
Indicadores_Plan_galego_de_financiamento_2016_2020

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript