Setembro de 2015
 
 

NÚMERO 284 - 14/09/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Postos de responsabilidade

Na proposta de modificación parcial da relación de postos de traballo presentada no seu día polo xerente contemplábase que, na escala técnica, varios postos de traballo de responsabilidade se realizasen por traballadores ou traballadoras pero sen remuneración adicional pola asunción das novas responsabilidades.

 

  • Noticias relacionadas

 

O reitor anunciou na reunión do Consello de Goberno do día 28/05/2015 que:

Ao se producir o cese do director do Servizo de Normalización Lingüística asumirá as súas funcións unha traballadora do servizo baixo a supervisión do secretario xeral. Como diciamos, sen a remuneración correspondente polas novas responsabilidades.
 
A consolidación desta situación que modifica de facto e de xeito unilateral, a RPT, é inaceptable para o noso sindicato e para o colectivo, a parte da falta de lexitimidade a toma desta determinación pon de manifesto, unha vez máis, a consideración que esta panda de “progres” ten do Persoal de Administración e Servizos ao que se lle modifican as condicións laborais sen ningún problema e ao diferenciar entre quén ocupa  (PDI ou PAS)
unha determinada praza para remunerala ou non.
 
Temos que lembrar que o PDI non só cobra un importante complemento pola realización destas tarefas que son propias do PAS, tamén
se lle computan para outras circunstancias como a da súa promoción …
 
Temos que significar que este “pesebrismo” (está pensado para dar de comer ao PDI próximo ao equipo de goberno de turno) é un insulto para o Persoal de Administración e Servizo que sofre o intrusismo profesional.
 
Fronte a este xeito de “gobernar” están os exemplos das universidades máis próximas. Sen ir máis lonxe a Universidade de Vigo ven de asinar o
ACORDO SOBRE A ESTRUTURA DE XEFATURA E COORDINACiÓN DO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACiÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript