Novembro de 2015
 
 

NÚMERO 291 - 02/11/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

A Xunta de Persoal convoca asembleas

A negociación da RPT, iniciada o pasado ano, percorreu neste espazo temporal un camiño cargado de tensións. A un radical desacordo debido á imposición por parte da Xerencia de condicións que imposibilitaban o máis mínimo acercamento sucedeu un principio de acordo fundamentado, esencialmete no retorno aos postulados iniciais da negociación.

 

  • Noticias relacionadas

 

A necesidade da negociación dunha modificación puntual da RPT fundamentábase na obrigada adaptación á escala xeral dos subgrupos da escala técnica recentemente funcionarizada. A APA incluíu neste procedemento ao colectivo de traballadores e traballadoras técnicos auxiliares de biblioteca con este mesmo problema desde a súa funcionarización. A Xerencia, a parte de racanear no barrado dos grupos, foi introducindo elementos que a universidade consideraba “necesarios” pero que facían imposible o acordo.
 
Co transcurso do tempo e a clarificación que as eleccións sindicais supuxeron na composición do órgano de representación das traballadores e traballadores, a posición da Xunta de Persoal transformouse nun unánime rexeitamento da proposta da Xerencia o que obrigou, en gran medida, a que o equipo de goberno reconsiderase a súa posición.
 
O mércores e xoves a Xunta de Persoal convoca ao colectivo para dirimir a aprobación ou non do consenso acadado na última reunión do 29/10/2015.
 
Se a proposta, en termos xerais, é aceptable, unha vez difundida, as traballadoras do Servizo de Investigación sinálannos que:
 
Consolida o cambio da denominación e funcións de dúas prazas no Servizo de Investigación. As traballadoras do Servizo indícannos:
 
Volvemos a enviar a resolución de hai un ano porque, despois deste tempo pódese acreditar se é certo o que di a memoria no punto 5.
 
No negociado de bolsas e axudas propias: No ano 2015 pasou isto:

 

·         * A convocatoria de axudas propias foi a mesma que no ano 2014. As concesións son de menos cuantía pero o reparto é o mesmo xa que se dan máis polo miúdo: facer un expediente económico por 5 euros ten o mesmo traballo que por 50.000. Calquera responsable de asuntos económicos o sabe.

·         * O reparto de fondos dos grupos foi o mesmo, curiosamente desdobrado en dous (que agora van ser tres) para facer o dobre de traballo (cousas do corralito)

·         * O catálogo de investigación é o mesmo, creo que non se despediron PDI e xestionase desde o negociado. Así está, que non temos máis que queixas porque non se actualiza. Os prazos foron os mesmos.

·         * A valoración ANEP é a mesma, valóranse todos os PDI que están nos grupos de investigación, son a mesma cantidade que hai uns anos (xubilación máis, xubilación menos).

·         * A convocatoria de bolsas INDITEX foi a mesma que no 2014. Xestionáronse este ano as solicitudes na escola de doutoramento, a xestión económica e o pagamento fíxose desde o negociado.

O gran cambio produciuse respecto dos contratos de cap. VI
 
O volume de contratos é tamén facilmente computable, non hai máis que pedir datos ou ben á xerencia ou ben á vicerreitoría de investigación:

o   - Altas de contratos de programas de recursos humanos desde o día da resolución ata hoxe.

o   - Altas do resto de contratos vinculados a proxectos, convenios etc. desde o día da resolución ata hoxe.

Os datos son os datos, non menten.
 
Cando se vexan os datos (un ano despois) discútese o reparto:
 

·         Negociado de contratos: contratos de programas de recursos humanos.

·         Negociado de bolsas e axudas propias: o que xa xestionaba o negociado + resto de contratos vinculados a proxectos, convenios, etc..


Un bonito papel non pode esconder a realidade.
 
Tamén se nos alerta de que no apartado de creación de prazas, en concreto a praza sinalada como Posto base na ORI pode derivar dunha praza que non está vacante no Rexistro. A pesar de que o propio xerente se reafirmou na reunión en que a súa orixe eran prazas vacantes.
 
Na proposta, como sinalamos, non son todo luces. Nas asembleas falaremos de todos estes condicionantes.

Documentación:
Convocatoria
Proposta de modificación puntual da RPT e promocións
Memoria presentada o 28 de abril á que se fai referencia na proposta

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript