Novembro de 2015
 
 

NÚMERO 292 - 09/11/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Asembleas e voto electrónico

Somos un sindicato asembleario que participamos nunha candidatura (APA), tamén asemblearia. Consideramos, polo tanto, que as asembleas son o eixo da nosa acción sindical. Contrastamos pareceres, consensuamos e tomamos postura nas asembleas. Non obstante tamén consideramos que para a toma de decisións que afectan a todo o colectivo debemos habilitar os medios necesarios para que ningún traballador/a poida ver menoscabado o seu dereito a ser partícipe na toma de decisións. Os medios telemáticos permítennos hoxe, dun xeito sinxelo, o que antes requiría urna e tempo para o desprazamento ao lugar de votación.

 

  • Noticias relacionadas

 

Ao PAS recoñéceselle a súa alta participación en todas as consultas tanto a nivel institucional (elección dos órganos de goberno universitario) como sindical. Incluso o sindicato que agora reclama a decisión en asemblea, maioritario nalgúns momentos no Comité de Empresa, nos convocou a tomar algunha decisión en urna, pasou iso, sen ir máis lonxe cando en abril de 2008 votamos o primeiro proxecto de funcionarización no que, despois das correspondentes asembleas, votamos en urna e cunha participación, por certo, do 86,42% do censo (ao que deixaron votar).
 
Xunto a este exemplo de alta participación temos un gran número de convocatorias de toma de decisións en asembleas onde a participación foi sensiblemente menor. Sérvenos como exemplo o mesmo feito; en xullo de 2012, coa CUT como sindicato coa maioría absoluta no Comité, o colectivo de PAS laboral, votaba o segundo proxecto de funcionarización, esta vez en asemblea cunha participación que roldaba o 45% (podía votar todo o PAS laboral).
 
Insistimos, exemplos de situacións análogas temos moitos (abonda con ir á páxina do Comité de Empresa), de aí que, despois das asembleas onde discutamos, clarexemos posicións e, incluso tomemos postura, optamos por aproveitar as posibilidades que a tecnoloxía proporciona para tomar a decisión colectiva.
 
Sen ir máis lonxe, a proposta que se someterá a votación
(na que se recolle a modificación da RPT e calendario de promocións) ademais dos condicionantes que a Xunta de Persoal introduciu, contará coas consideracións que se trataron nas asembleas.

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript