Novembro de 2015
 
 

NÚMERO 294 - 23/11/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Reunións cos candidatos a reitor

Estes días tivemos reunións con ámbolos dous candidatos a reitor. O día 17, a Xunta de Persoal reuniuse co Julio Abalde, este candidato comunicounos que realizaría outra reunión co PAS o día 19 en Coruña e o día 20 en Ferrol. Pola súa parte o outro candidato Daniel Pena reuniuse coa Xunta de Persoal o día 20. Os dous candidatos, despois de facer un resumo do seu programa sometéronse ás preguntas dos compañeiros e compañeiras da Xunta de Persoal que asistiron ás respectivas reunións.

 

  • Noticias relacionadas

 

Aínda que a día de hoxe o equipo de Julio Abalde é de público coñecemento, no momento da reunión ningún dos dous candidatos revelou o nome das persoas que o acompañarán. Unha consideración importante é que o candidato Daniel Pena sinala que as súas respostas son a manifestación das súas liñas programáticas non de compromisos.
 
As cuestións tratadas con ambos candidatos foron practicamente as mesmas:
 

Respectará o acordo Xerencia-PAS referendado mediante votación o pasado día 12?
Julio Abalde

·         Si. Sinala que así como os incrementos económicos e as OEP están condicionadas en todos os sectores, as promocións, ao contrario que sucede cos PDI no PAS son factibles, sen limitacións.

Daniel Pena

·         Descoñece o acordado polo tanto non se pode pronunciar.
 

Profesionalización da xestión
Julio Abalde

·         Móstrase como firme defensor das posibilidades de promocións dentro do colectivo

Daniel Pena

·         Manifesta que todo o mundo ten dereito á promoción sexa PAS (funcionario ou laboral) ou PDI. Considera que a profesionalización da xestión é algo necesario.


Manuais de funcións e procedementos
Julio Abalde

·         Sinala que a súa traxectoria demostra o seu compromiso neste terreo, as reunións realizadas para o seu establecemento nas UADI é unha boa mostra. Coincide en consideralos necesarios no plan de formación.

Daniel Pena

·         Considera os manuais de funcións e procedemento como unha ferramenta imprescindible.
 

Organización e distribución xeográfica de competencias
Julio Abalde

·         A Vicexerencia de Ferrol debe funcionar como unha delegación do xerente. A responsabilidade última está na Xerencia.

Daniel Pena

·         Considera innecesaria a Vicexerencia e a Vicerreitoría de Ferrol. No que afecta directamente ao PAS cre que debe existir unha Xerencia con dúas Vicexerencias, unha de carácter económico e outra que se ocupe dos temas de persoal pero non pensa que se deba estruturar por campus. A Xerencia podería estar ocupada por un PAS
 

Software libre
Julio Abalde

·         É sabido a importancia que desde este equipo de goberno se lle da á implantación do software libre, farase e ampliarase a súa implantación na medida en que sexa compatible coas aplicacións en uso.
 

Daniel Pena

·         Sempre que se poida optarase polo software libre.

 

Renovación parque informático
Julio Abalde

·         A situación económica impide a actualización coa frecuencia que lle gustaría. A implantación do VDI axuda na reutilización de hardware.

Daniel Pena

·         Pensa que se debe centralizar o gasto para aforrar o máis posible tanto no hardware como no software e dar o mellor servizo posible neste terreo.

Recuperación dos dereitos perdidos acción social, horario de verán...
Julio Abalde

·         O incremento do custo da plantilla (por crecemento vexetativo) que cifra nun 2% anual e a diminución do orzamento obrigou a tomar medidas de recorte na acción social. Na medida en que as condicións o permitan comprométese a restituír a situación.

Daniel Pena

·         Si á recuperación sempre que sexa posible economicamente, no que fai referencia á redución de horario tamén o ve factible.
 

Prazas da RPT que non se cubren, presenza de controladores
Julio Abalde

·         Non controla esta situación, maniféstase en contra das externalizacións.

Daniel Pena

·         Manter a RPT e que se cubran as prazas se hai posibilidades económicas é unha das súas prioridades.
 

Plan de axuste
Julio Abalde

·         O plan de axuste ten data temporal no 31 de decembro, hai un compromiso da Xunta a proporcionar os fondos anuais coa axilidade suficiente para facer fronte á situación económica.

Daniel Pena

·         Descoñece a situación económica da Universidade. Entende que as fusións de centros e departamentos requiren dun pausado estudo. De momento só se pronuncia pola fusión da E. U. Politécnica e da E. Politécnica Superior. Os departamentos, coa configuración actual están superados, non teñen razón de existir. A necesaria aposta pola investigación requirirá unha readaptación nas UADI para dar soporte aos grupos de investigación.
 

Marco de mobilidade do PAS
Julio Abalde

·         Maniféstase de acordo coa súa continuidade e defende o acordo.

Daniel Pena

·         Considera que se debe propiciar e posibilitar o acordo entre as tres universidades para que se poida habilitar un acordo marco efectivo.
 

Diferenzas programáticas co equipo anterior
Julio Abalde

·         Sinala que o seu equipo representa a continuidade per que non é continuista, as liñas básicas son as mesmas pero no así a súa execución.

Daniel Pena

·         As diferenzas son substanciais. Significa que ás conversas para formar unha candidatura única convidaran a Nova Luce que, á súa vez, rexeitou a proposta.
 

Residencia utilizable para o intercambio?
Julio Abalde

·         A residencia poderase utilizar para o intercambio.

Daniel Pena

·         Tamén sinala que posibilitará o uso das residencias para o intercambio.

 

Malgasto como exemplo o gasto realizado nun centro por 3.000€ nun cadro dun ex decano.
Julio Abalde (reunión coas traballadoras e traballadores na Reitoría)

·         Defende a autonomía dos centros á hora de tomar decisións, pedir responsabilidades corresponde aos que elixiron a quen é responsable da realización do gasto

Daniel Pena

·         Aínda que defende a autonomía dos centros, en caso como este pediría responsabilidades e non aceptaría o gasto.

 

Papel da Fundación
Daniel Pena

·         Entende que a Fundación pode ter importante papel no futuro da Universidade, en concreto sinala que así como algúns proxectos terán que levarse a través da Universidade outros levaranse a través da Fundación.

 

Voto electrónico. A prensa sinala a súa desconfianza co voto electrónico. Cal é o motivo?
Daniel Pena

  • Non é certo que desconfíe do procedemento de voto electrónico. "Sinalei sempre, tamén no Consello de Goberno, que unha elección a un posto tan importante como o de reitor da Universidade  merece facerse mediante voto en urna".

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript