Decembro de 2015
 
 

NÚMERO 296 - 07/12/2015

   CUTUDC / Novidades

  SEGURIDADE SOCIAL
 

Novo sistema regulador das baixas por incapacidade temporal

O día 1 de decembro entrou en vigor a Orde ESS/1187/2015 de desenvolvemento do Real Decreto 625/2014, a Orde publicouse no BOE de 20 de xuño de 2015. Nesta Orde recóllese o regulamento polo que se establece o novo modelo de altas e baixas médicas para os traballadores/as afectados/as por incapacidade temporal. A continuación sinalamos os aspectos esenciais que poden ser do voso interese.

 

  • Noticias relacionadas

 

Cando entra en vigor o novo modelo?
 
A partir do próximo 1 de decembro será cando todos os médicos dos Servizos Públicos de Saúde terán que rexerse por un novo sistema de altas e baixas.
 
Que novidades incluirán os partes de baixa?
 
Unha das principais novidades deste novo sistema é que os médicos que dean a baixa a un traballador deberán detallar no mesmo parte de baixa a duración estimada do proceso.
 
Que tipo de baixas pode haber?
 
As baixas clasificaranse en función da súa duración. Esta poderá ser:
 
- “moi curta”, se é inferior a 5 días naturais
- “curta”: de 5 a 30 días naturais
- “media”, se é de 31 a 61 días
- “longa” se se espera que estea de baixa máis de 61 días.
 
Como determinarán os facultativos a duración estimada do proceso de baixa?
 
Os facultativos poderán usar como referencia as táboas de duración óptima da baixa de distintas patoloxías que se foron elaborando coas estatísticas e os estudos dos últimos anos. Aínda que, “a previsión inicial da baixa poderá ser actualizada en calquera momento en función de como evolucione a saúde do traballador”, explican desde o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
 
O/A traballador/a deberá seguir indo pola alta?
 
No caso das baixas de duración "moi corta" xa non. Así, outra das novidades do novo modelo é que nas baixas de menos de cinco días naturais, o facultativo poderá emitir a baixa e a alta do traballador nun mesmo acto médico, co que este xa non terá que ir polo parte que lle obriga a volver ao traballo.
 
Cando haberá que acudir á primeira revisión da baixa por incapacidade temporal?
 
No resto dos casos de baixas cuxa duración supere os cinco días, no parte de baixa sempre deberá figurar a data da seguinte revisión. Neste caso tamén haberá unha novidade porque a primeira visita ao médico deberá ser ao sétimo día da emisión da baixa para os casos de duracións "curtas" e "medias"; e ao día 14 para as baixas "longas".
 
Quen leva o control das baixas de maior duración?
 
Cando a duración da enfermidade vaia máis aló dos 365 días, o control xa non o levarán a cabo os servizos autonómicos ou rexionais de saúde, senón o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
 
En que prazos deberá presentar o/a traballador/a os partes de baixa e de alta?
 
O/A traballador/a deberá presentar á súa empresa a copia dos partes de baixa e os sucesivos partes de confirmación nos tres días seguintes á súa expedición. E deberá comunicar a alta ao seu centro de traballo nas seguintes 24 horas de recibila.
 
Como debe actuar a empresa cando recibe un parte de baixa dun/dunha traballador/a?
 
A nova normativa detalla todos os datos que deberá facilitar a empresa xunto aos partes de baixa, confirmación ou alta que presente o
/a traballador/a. En concreto, a compañía deberá comunicar ao INSS os datos de cotización do/da traballador/a para determinar a base reguladora da prestación económica que lle corresponda; a clave do código nacional de ocupación, da provincia do centro de saúde que emitiu o parte; e os datos identificativos do proceso médico e da empresa a través do sistema electrónico da Seguridade Social.
 
Poderán as mutuas da Seguridade Social dar a alta a un/unha traballador/a que estea de baixa por enfermidade común?
 
Non. As mutuas só poderán seguir dando altas se a baixa está provocada por un accidente de traballo ou enfermidade profesional. Pero si poderán seguir "solicitando" a alta dun
/dunha traballador/a que está de baixa por enfermidade común á Inspección Médica do Servizo Público de Saúde.
 
¿Que ocorre unha vez que a mutua solicitou o alta do/da traballador/a?
 
Se a Inspección non contesta á solicitude de alta da mutua nun prazo de cinco días, ou se o Servizo Público de Saúde da comunidade autónoma denega a alta, a mutua poderá solicitar a alta ao INSS directamente. Os facultativos deste organismo estatal deberán contestar nun prazo de catro días
 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript