Febreiro de 2016
 
 

NÚMERO 301 - 01/02/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Resumo do Consello de Goberno do día 27/01/2016

Despois da toma de posesión de Julio Abalde, o pasado día 27 realizouse o primeiro Consello de Goberno presidido polo novo reitor e co equipo que saíu das eleccións realizadas o día 3 de decembro.

 

  • Noticias relacionadas

 

O reitor informa do cese d@s anteriores adxunt@s e dos novos nomeamentos.
Informa de que se asinou o Plan de Financiamento que sinalou non garante a eficiencia das institucións.
Sobre os problemas de saúde no edificio de Socioloxía-CC da Comunicación indicou que no mes de setembro recibiron unha comunicación na que os decanos das dúas facultades sinalaban a situación do centro. Subliñou que se esta a levar a efecto o protocolo epidemiolóxico, de control da saúde e situación sanitaria elaborado polo Servizo de Prevención. Indicou, tamén, que non hai evidencia de que se produza unha situación de perigo para a saúde tanto do PDI como do PAS e alumnado. Manifesta que o protocolo está a desenvolverse con transparencia.
 
Pola súa parte o xerente informa da prórroga dos orzamentos, de que xa se coñecen os importes do Plan de Financiamento e da publicación no DOG da RPT do PAS.
 
Na quenda aberta de intervencións
 
- Os alumnos protestan por ter que coñecer pola prensa a situación do centro que acolle ás facultades de Socioloxía e Ciencias da Comunicación.
 
Xosé Portela
pon de manifesto o temor do PAS do centro de Socioloxía-CC da Comunicación, un temor que xa se comunicou hai tempo á institución e que agora aparece nos medios de comunicación, sinala que a avaliación que se está a realizar, na que participa o Persoal de Administración e Servizos, de momento, só se fixeron entrevistas persoais o que incide aínda máis no temor manifestado pois agardábase un estudo máis completo. Como o reitor sinalou no seu informe a existencia dun protocolo de actuación solicita que se lle transmita á Xunta de Persoal para que a representación das traballadoras e traballadores teña constancia das actuacións que se van a realizar.
 
Integración do Instituto de Ciencias da Saúde no INIBIC. Despois da decisión adoptada no anterior Consello de Goberno solicita que se lle informe dos pasos que se van a dar, cando se van a
producir e que se teña en conta no procedemento á representación das traballadoras e traballadores.
 
Temos coñecemento de que a Universidade, por incumprimento de sentenza xudicial, ten que indemnizar
, de novo, a algún traballador/a dos antigos contratados tipo Labora e que actualmente, por sentenza xudicial,  teñen contratos indefinidos. É certo?, e, de ser verídico, a canto ascende esa indemnización?.
 
Sobre o centro que comparten Socioloxía e Ciencias da Comunicación o reitor sinala que é un tema complicado, segundo o seu parecer se está alarmando innecesariamente, actualmente non hai ningún dato que confirme que poida haber algunha perigrosidade no centro.
Ante a inquedanza do centro elaborouse un protocolo que abrangue:
 
Enquisas epidemiolóxicas
Análises da saúde
Análises ambientais
 
Informouse do procedemento aos decanos dos centros que son os que teñen que transmitir a información ao resto das respectivas comunidades.
 
Non hai ningunha análise que confirme que o centro ten unha situación de risco no referente á saúde das persoas que o ocupan.
 
A información debe darse coa suficiente responsabilidade para non xerar alarma porque non hai ningún dato polo que poida considerarse que este centro está nunha situación diferente á dos demais centros da Universidade.
 
O protocolo transmitirase á Xunta de Persoal.
 
A integración do Instituto de Ciencias da Saúde no INIBIC é un proceso longo do que se informará á Xunta de Persoal.
 
Despois do reitor interveu o xerente que sinalou ao respecto desta integración que, proximamente se iniciará coa Xunta de Persoal a negociación da modificación da RPT na que se tratará deste asunto.
 
Sobre a circunstancia dos traballadores e traballadoras que teñen contratos indefinidos-non fixos por sentenza xudicial transmitirá información á Xunta de Persoal pois proximamente haberá unha vista xudicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript