Febreiro de 2016
 
 

NÚMERO 301 - 01/02/2016

   CUTUDC / Novidades

  CRISE ESTAFA
 

O Goberno do PP sacou o ano pasado outros 13.250 millóns do Fondo de Reserva para pagar as pensións

Por moito que o PP se gabe do alto índice de emprego creado durante o ano pasado o certo é que o número de desempregad@s é tan alto e o traballo creado é tan ínfima calidade que as cotizacións d@s traballador@s en activo non chega para pagar as pensións da Seguridade Social.

 

  • Noticias relacionadas

 

 

O Goberno sacou o ano pasado do Fondo de Reserva da Seguridade Social un total de 13.250 millóns de euros para pagar as pensións ante a insuficiencia de liquidez coa que se atopou en momentos puntuais, como o abono das pagas extraordinarias, segundo un informe que a ministra de Emprego, Fátima Báñez, levou este venres ao Consello de Ministros.
 
En concreto, o Goberno dispuxo o pasado mes de xullo de 3.750 millóns de euros procedentes do Fondo, así como doutros 9.500 millóns de euros en decembro, distribuídos en dúas partidas, unha por importe de 7.750 millóns de euros e outra de 1.750 millóns de euros.
 
A peche do exercicio de 2015, a contía total da chamada ‘hucha das pensións’ alcanzaba os 32.481,31 millóns de euros, o equivalente ao 3,12% do Produto Interior Bruto (PIB). A valor de mercado, as reservas que acumula o Fondo supoñen 35.035 millóns de euros.
 
Segundo Emprego, os investimentos do Fondo de Reserva en activos continúan xerando rendementos para afrontar o pago mensual normal da nómina das pensións.
 
Durante 2015, os rendementos netos xerados polo Fondo ascenderon a 3.993,39 millóns de euros, cunha rendibilidade de ingresos desde o ano 2000 de 26.095,12 millóns de euros.
 
O Fondo de Reserva da Seguridade Social creouse no ano 2000 co obxectivo de constituír reservas que permitan atenuar os efectos dos ciclos económicos baixos e garantir o equilibrio financeiro do sistema de pensións.
 
O Fondo conta cun Comité de Xestión que determina os activos nos que investir en función dos criterios de investimento establecidos legalmente, os informes técnicos correspondentes e as condicións que presentan os mercados.
 
Este Comité está presidido polo secretario de Estado de Seguridade Social e conta con dous vicepresidentes: o secretario de Estado de Economía e Competitividade e o secretario de Estado de Orzamentos e Gastos.
 
Ademais, existe unha Comisión de Seguimento do Fondo de Reserva con participación dos axentes sociais, organizacións empresariais e sindicais e que coñece periodicamente a evolución e composición do Fondo de Reserva da Seguridade Social.
 
Nesta Comisión infórmase de todas as decisións de xestión adoptadas polo Comité, así como da situación do Fondo con detalle do seu importe, composición en liquidez e en débeda pública, e rendibilidade dos investimentos.
 
Con carácter anual, o Goberno eleva ás Cortes un informe sobre a evolución e composición do Fondo de Reserva que se publica na páxina web da Seguridade Social.
 
Axencias
 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript