Marzo de 2016
 
 

NÚMERO 307 - 21/03/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

A Xunta de Persoal denuncia publicamente á universidade por incumprir a normativa de comisións de servizos

A Xunta de Persoal de Administración e Servizos levou a efecto o acordo unánime de denunciar nos medios de comunicación o incumprimento institucional da normativa que regula as comisións de servizos.

 

  • Noticias relacionadas

 

No escrito enviado aos medios sinálase que:
 
“A Xunta de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña denuncia publicamente o incumprimento dos acordos acadados coa institución en materia de normativa de comisións de servizos.
 
Con data 10 de xullo de 2014 a Xerencia da Universidade, representada na persoa de Juan Manuel Díaz Villoslada, co acordo da Xunta de Persoal de Administración e Servizos,  publica a Resolución da Xerencia 1/2014, do 9 de xullo de 2014, pola que se ditan instrucións para a cobertura temporal de postos de traballo de PAS funcionario en comisións de servizos na que se establece que “As comisión de servizo terán una duración máxima dun ano e poderán prorrogarse por outro máis caso de non se ter cuberto o posto con carácter definitivo.
 
O 28 de decembro de 2015 o mesmo xerente que ditara a Resolución anterior publica a Resolución de Xerencia sobre comisións de servizos, derivadas do proceso de funcionarización, que rematan en xaneiro de 2016, pola que, a pesar do informe negativo da Xunta de Persoal, decide incumprir a normativa pactada prolongando as comisións de servizos do persoal funcionarizado un ano máis do acordado (3 anos).
 
Diante desta imposición unilateral da Xerencia, o día 20 de xaneiro a Xunta de Persoal reúnese co reitor, Julio Abalde, para instarlle o cumprimento da Resolución en vigor dándolle un prazo de 15 días para que reconsiderara a decisión de dar continuidade ás comisións máis aló dos dous anos establecidos como máximo.
 
Transcorrido con creces o tempo para que a Universidade restitúa a legalidade sen que se tomara ningunha medida a este respecto, a Xunta de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña, denuncia diante da opinión pública o flagrante incumprimento que se fai da normativa desde o equipo de goberno, sinalando que:
 

·         A Xunta de PAS, coa suficiente antelación, deu alternativas que, respectando o acordo, minimizaban a repercusión para a institución e @s traballador@s afectd@s.

 

·         A decisión adoptada prexudica a outr@s traballador@s que esperaban, transcorrido o tempo máximo das comisións, ocupar, polo mesmo procedemento, as prazas que se liberaban

 

·         A decisión adoptada de xeito institucional establece unha desigualdade no tratamento das comisións de servizos, diferenciando entre persoal funcionarizado e o resto, que a Xunta de Persoal non pode consentir.

 

·         O incumprimento do acordado entre Xerencia e Xunta de Persoal, reflectido na normativa en vigor pon en dúbida calquera outro acordo que se poida acadar con este equipo de goberno.

 
A Xunta de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña reclama o cumprimento do asinado coa representación institucional.”

A noticia en La Opinión

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript