Xullo de 2016
 
 

NÚMERO 322 - 04/07/2016

   CUTUDC / Novidades

  SENTENZAS
 

O soldo en vacacións debe ser o mesmo que o de calquera mes

O Tribunal Supremo modifica a súa doutrina sobre a retribución das vacacións anuais e pasa a considerar que esta debe incluír todos os conceptos retributivos ordinarios, excluíndo só os conceptos extraordinarios ou que supoñan dobre pago.

 

  • Noticias relacionadas

 

Carlos Fernández.- O Pleno da Sala do social do Tribunal Supremo rectificou parcialmente a súa anterior doutrina sobre a retribución das vacacións anuais dos traballadores, para considerar agora que a retribución normal ou media que ten que retribuírse durante o período de descanso anual, e que debe fixar a negociación colectiva en cada caso, atenderá á finalidade de descanso efectivo que teñen as vacacións retribuídas, sen que poida disuadir ou desincentivar o seu goce. Polo tanto, mentres duren as vacacións anuais debe manterse a retribución do traballador, que debe continuar percibindo a súa retribución ordinaria.
 
Así o estableceu en dúas sentenzas de data 8 de xuño de 2016 (sentenza número 496/2016, relator señor Gilolmo López e 497/2016, relator señor de Castro Fernández, respectivamente), á vista da doutrina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea nas súas sentenzas do 22 de maio 2014 (asunto C-139/12, Lock) e do 12 de xuño de 2014 (asunto C-118/13, Bollacke).
 
Ver artigo completo Diario La Ley
 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript