Setembro de 2016
 
 

NÚMERO 324 - 05/09/2016

   CUTUDC / Novidades

  CELGA
 

Convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega

No Diario Oficial de Galicia número 155, do 18 de agosto de 2016, publícase a Resolución do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A).

 

  • Noticias relacionadas

 

2. Persoas destinatarias.
 
As persoas maiores de 16 anos, ou que os cumpran antes de finais do ano 2016, nacionais ou estranxeiras.
 
3. Datas de realización das probas.
 
Celga 4: 5 de novembro de 2016.
Celga 2: 6 de novembro de 2016.
Celga 3: 12 de novembro de 2016.
Celga 1: 13 de novembro de 2016.
 
5.3. O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada na base sexta será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
 
7. Contía das taxas de exame.
 
Segundo o previsto na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,61 euros.
 
Ligazón

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript