Setembro de 2016
 
 

NÚMERO 324 - 05/09/2016

   CUTUDC / Novidades

  LINGUA - A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
 

Asina a petición contra a chantaxe lingüística

Contra a chantaxe lingüística. Demisión dos responsábeis do Instituto de Desenvolvemento do Aforro de Enerxía dependente do Ministerio de Industria. O IDAE négalle unha axuda pública aos concellos de Santiago, Teo e Santa Comba por utilizaren o galego nun dos informes requiridos na solicitude.

 

  • Noticias relacionadas

 

Permítense os responsábeis deste organismo público cualificar como acto de resistencia que funcionarios da administración pública municipal utilicen o galego para dirixiren documentos, para xustificar a chantaxe de condicionar unha axuda pública á non utilización dunha lingua que segundo o propio Estatuto no seu artigo 5: é propia de Galiza; todos e todas teñen o dereito de a coñecer e a usar; os poderes públicos de Galiza garantirán o seu uso normal e oficial e potenciarán o seu emprego do galego en todos os planos da vida pública e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento; e ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.
 
Lembramos que a chantaxe é unha forma de corrupción que ademais se agrava ao utilizar recursos públicos coa finalidade de facer valer posicións ideolóxicas dun racismo lingüístico e de odio á diversidade lingüística intolerábel en calquera marco democrático, máxime cando se trata de institucións públicas.
 
O racismo lingüístico ten consecuencias graves, neste caso a perda de millóns de euros públicos para a cidadanía de Santiago, Teo e Santa Comba, ao lle ser negada tanto a subvención como a posibilidade de aforrar en enerxía e destinar eses recursos ao seu desenvolvemento.
 
Situacións similares acontecen todos os días con cidadáns e cidadás anónimas vítimas de diferentes administracións, nomeadamente a estatal, que utilizan a súa posición de superioridade para negar a posibilidade de utilizar o galego de forma oral e/ou escrita.
 
Esta actitude xeneralizada vulnera o contemplado na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minorizadas, tratado internacional ratificado polo Estado español en 2001, que no seu artigo 10 sinala que as autoridades públicas deben de : “a) garantir que as autoridades administrativas empreguen as linguas minorizadas e c) permitir ás autoridades administrativas redactar documentos nunha lingua minorizada”.
 
Estas actitudes non poden ser amparadas. Os responsábeis do IDAE deben demitir ou seren cesados porque non se pode consentir o manexo de diñeiro público por  fanáticos contrarios á existencia da lingua e que utilizan organismos públicos para satisfacer as súas fobias contra linguas como a galega.
 
ASINA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript