Outubro de 2016
 
 

NÚMERO 329 - 10/10/2016

   CUTUDC / Novidades

  LEXISLACIÓN
 

Xubilación anticipada voluntaria

Despois de varias consultas neste sentido, informámosvos desta posibilidade recollida na lexislación e que require unha serie de condicionantes que vos sinalamos. Non obstante esta aclaración, recomendámosvos a revisión do caso concreto para aclarar exactamente como afectará á vosa “pensión”.

 

  • Noticias relacionadas

(Artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social)
 
1. O acceso á xubilación anticipada por vontade do interesado esixirá os seguintes requisitos:
a) Ter cumprida unha idade que sexa inferior en 2 anos, como máximo, á idade ordinaria de xubilación..
 
A idade ordinaria de xubilación vai subindo cada ano ata que chegue aos 67 anos en 2027 (con matices para as carreiras longas de cotización). No ano 2016, a xubilación ordinaria é aos 65 anos e 4 meses para os que cotizasen menos de 36 anos e 65 anos para os que cotizasen máis.
 
b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 anos, sen que, a tales efectos, se teña en conta a parte proporcional por pagas extraordinarias. A estes exclusivos efectos, só se computará o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou da prestación social sustitutoria, co límite máximo dun ano.
 
c) Unha vez acreditados os requisitos xerais e específicos da devandita modalidade de xubilación, o importe da pensión para percibir ten que resultar superior á contía da pensión mínima que correspondería ao interesado pola súa situación familiar ao cumprimento dos 65 anos de idade. En caso contrario, non se poderá acceder a esta fórmula de xubilación anticipada.
 
2. A pensión será obxecto de redución mediante a aplicación, por cada trimestre ou fracción de trimestre que, no momento do feito causante, lle falte ao traballador para cumprir a idade legal de xubilación ordinaria, dos seguintes coeficientes en función do período de cotización acreditado:
 
- 2 por cento por trimestre cando se acredite un período de cotización inferior a 38 anos e 6 meses.
 
- 1,875 por cento por trimestre cando se acredite un período de cotización igual ou superior a 38 anos e 6 meses e inferior a 41 anos e 6 meses.
 
- 1,750 por cento por trimestre cando se acredite un período de cotización igual ou superior a 41 anos e 6 meses e inferior a 44 anos e 6 meses.
 
- 1,625 por cento por trimestre cando se acredite un período de cotización igual ou superior a 44 anos e 6 meses.
 
Aos exclusivos efectos de determinar a idade legal de xubilación, considerarase como tal a que lle correspondese ao traballador de seguir cotizando durante o prazo comprendido entre a data do feito causante e o cumprimento da idade legal de xubilación que en cada caso resulte de aplicación.
 
Para o cómputo dos períodos de cotización tomaranse períodos completos, sen que se equipare a un período a fracción do mesmo.
 
La Pirenaica
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript