Decembro de 2016
 
 

NÚMERO 337 - 05/12/2016

   CUTUDC / Novidades

  SENTENZAS
 

Os funcionarios teñen dereito a cobrar trienios durante unha baixa médica

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ven de ditar sentenza pola que se recoñece o dereito dos funcionarios para cobrar trienios durante unha baixa médica. En concreto, o xuíz estimou o recurso presentado contra unha resolución do Ministerio do Interior por un funcionario do corpo de axudantes de Institucións Penais, con 27 anos de antigüidade no posto, que estivo tres meses de baixa por enfermidade, período durante o que cumpriu o seu noveno trienio na Administración, aínda que non lle foi abonado.

 

  • Noticias relacionadas

 

O TSXG determinou que este funcionario tiña dereito a percibir na nómina a cantidade correspondente ao trienio perfeccionado (actualizado á súa antigüidade), aínda que se atopase en situación de incapacidade temporal.
 
Segundo o avogado do demandante este fallo abre a porta a outros empregados públicos para que reclamen os trienios con efectos retroactivos unha vez incorporados aos seus posto de traballo tras unha baixa médica.
 
O TSXG considera que o pago do trienio é unha retribución cuxa finalidade é compensar ao funcionario como consecuencia da prestación continuada de servizos á Administración, incorporándose á nómina do devandito empregado público con carácter permanente a partir do momento en que se perfecciona, "de maneira que a súa percepción non pode quedar afectada por unha situación episódica eventual" como é a incapacidade temporal.
 
"Aínda que pode entenderse que mentres dure a situación de incapacidade non se perciba a cantidade correspondente ao trienio perfeccionado, non existe norma nin razón algunha que impida que, unha vez chegado o alta, teña o funcionario dereito a que se lle abonen os atrasos", subliña o fallo.
 
EUROPA PRESS

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript