Febreiro de 2017
 
 

NÚMERO 343 - 06/02/2017

   CUTUDC / Novidades

  EGAP
  • Noticias relacionadas

 

Na Resolución sinálase que “Cumprindo co establecido neste mandato legal, o plan de formación da Escola Galega de Administración Pública –en diante EGAP– para o ano 2017 recolle as actividades formativas dirixidas a estes colectivos. Desta forma comprende o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia, ao persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico e das institucións públicas autonómicas e ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas (UDC, USC e Uvigo).”
 
Noutro apartado establécese que “En todo caso, a execución das accións especificadas no anexo a esta resolución levarase a cabo de conformidade co crédito orzamentario dispoñible e co estipulado en cada convocatoria. Quedan excluídas as actividades derivadas de cursos selectivos; os cursos superiores; as actuacións en colaboración; as xornadas, conferencias e seminarios; as actividades doutras administracións públicas (excepto as sinaladas) e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e do persoal sanitario. A estes destinatarios dirixiranse convocatorias específicas de conformidade coa aprobación dos seus plans ou cos convenios que se asinen durante o ano 2017.”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript