Marzo de 2017
 
 

NÚMERO 347 - 06/03/2017

   CUTUDC / Novidades

  UVIGO - PAS LABORAL
 

Recurso contencioso administrativo do Comité de Empresa de Pontevedra contra a RPT

O Comité de Empresa de Pontevedra, con data do día 1 de marzo, reuniuse en Sesión Extraordinaria e acorda interpoñer recurso contencioso administrativo fronte a desestimación do recurso de reposición interposto polo Comité de Empresa de Pontevedra contra o acordo do Consello de Goberno que aprobou a RPT dos PAS laboral da Universidade.

 

  • Noticias relacionadas

 

Nesa mesma sesión acorda encomendar a defensa dos seus intereses á letrada Dna. Lidia de la Iglesia Aza, representante legal do Sindicato Nacional CCOO de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript