Marzo de 2017
 
 

NÚMERO 347 - 06/03/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Roupa de traballo

Solicitóusenos, por parte dalgún compañeiro, que se fixese o recordatorio de que roupa de traballo, segundo a Resolución da Xerencia 2/2014, do 10 de xullo de 2014 sobre roupa de traballo do PAS funcionario debe solicitarse durante os meses de xaneiro e febreiro de cada ano.

 

  • Noticias relacionadas

 

 

 

En concreto no parágrafo:

“SEGUNDO.- O persoal que desempeñe os postas referidos deberá presentar a súa solicitude, conforme ao modelo anexo e dirixida ao Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social, durante os meses de xaneiro e febreiro de cada ano. Estas solicitudes faranse efectivas no prazo máximo de dous meses desde a súa concesión, non podéndose atender as solicitudes que non correspondan ao ano en curso.”
 
Dado que o prazo xa prescribiu é urxente que as persoas que teñan necesidade de roupa  de traballo fagan a correspondente petición.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript