Funcionarización

Persoal funcionarizado. Mochila absorbible ou non

29/05/2017 | A raíz das promocións en marcha recibimos un número significativo de preguntas sobre si a parte do complemento específico que completa as retribucións que se percibían como persoal laboral, comunmente denominada “mochila” é absorbible ou non. Temos que facer, xa que logo, as seguintes consideracións.

Convocatoria de funcionarización

06/07/2015 | No DOG do día 1 de xullo publícase a RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2015 pola que se convocan probas para a execución do proceso de funcionarización do persoal laboral fixo desta universidade.

RPT. Reunión coa Xerencia e da Xunta de Persoal

22/12/2014 | O venres, día 19 o DOG publica o nomeamento de funcionari@s de carreira do PAS laboral que se presentou á segunda fase do proceso de funcionarización e superou a proba. @s traballador@s que, ben por decisión propia ou porque non superaron a proba contemplada no acordo, seguirán contando co Comité de Empresa como órgano de representación.

Segundo proceso de funcionarización

30/06/2014 | O día 27 soubemos que a Universidade enviara ao DOG, ese mesmo día, a convocatoria de funcionarización. Os prazos, segundo se nos indicou, serán: 10-15 días para a publicación e, posteriormente, haberá 20 días para a inscrición. É importante esta circunstancia porque coincidirá en período de vacacións.

Reunión da Comisión de Funcionarización

24/02/2014 | Na reunión da Comisión de Funcionarización realizada o día 21tomáronse os seguintes acordos.

Comisións de servizo do PAS que se funcionarizará

23/12/2013 | O mércores pasado o xerente reuniuse cos representantes do PAS funcionario coa finalidade de tratar sobre a proposta que fixo o noso sindicato para proceder á asignación temporal de funcións ás compañeiras e compañeiros que están, ou puidesen estar, a desenvolver traballos de superior categoría ao formar parte das listas de agarda.

Información sobre a toma de posesión do persoal laboral que se funcionariza nesta primeira convocatoria

02/12/2013 | Como vos indicamos o venres, día 29 reuniuse a Comisión de Funcionarización. Segundo sabemos o procedemento será como segue.

Funcionarización

16/09/2013 | O hermetismo co que se abordan as cuestións relativas ao PAS Laboral nesta universidade ás veces ten fendas polas que se cola algunha información. Por exemplo xa transcendeu que a Institución nomeou a súa representación no Tribunal, polo tanto cada día está máis preto a convocatoria da primeira das probas selectivas do proceso de funcionarización.

Comisións de servizo do PAS que se funcionarizará

08/07/2013 | Ao proceso de funcionarización, en marcha dende fai un ano cando se aprobou nas asembleas o “ACORDO DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA”, só lle resta o nomeamento do tribunal e a realización das probas. É o momento de recordar varias cousas.

Funcionarización. Algunha aclaración sobre a certificación de galego

01/07/2013 | O pasado día 27 o Diario Oficial de Galicia publicou a RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013 pola que se convocan probas para a execución do proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Universidade da Coruña. Recibimos varias preguntas ao redor da acreditación para non ter que realizar a proba eliminatoria de galego.

Reunión da Comisión de Funcionarización e constitución da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo

13/05/2013 | O mércores día 8 realizáronse reunións da Comisión de Funcionarización e outra do Comité de Empresa coa Xerencia para constituír a Comisión Negociadora do Convenio Colectivo, das que vos pasamos a informar.

Asembleas de Ferrol e A Coruña

16/07/2012 | Aparecemos como forza sindical a raíz do proxecto de funcionarización do ano 2008.

PAS laboral, asembleas dos grupos IVA e IVB

25/06/2012 | A CUT, unha vez coñecida a proposta da Xerencia na que só caben modificacións de matices (aos que non queremos restar importancia), propuxo, na reunión do Comité realizada o día 15, a convocatoria de asembleas dos grupos IVA e IVB para coñecer o grado de aceptación da proposta que tiñamos enriba da mesa pois non se correspondía coa nosa folla de ruta.

Constitución da comisión de funcionarización

30/04/2012 | O pasado día 25 constituíse a comisión que traballará na elaboración dun novo proxecto de funcionarización.

Máis publicacións: 0 |